Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Tính năng Hút HồnTrang chủ / Cao Thủ / ...

Tính năng Hút Hồn

23/03/2020

HÚT HỒN

 

I/ SƠ LƯỢC

- Tính năng hút hồn giúp người chơi thu thập hồn quái vật sau khi chết vào Tập Hồn Châu để tạo thành Hồn Kết Tinh nguyên liệu chế tạo trong nghề Dược.

- Hạ - Trung - Thượng Tập Hồn Châu khi tạo thành  tương ứng với Hạ - Trung - Thượng Hồn Kết Tinh.

- Tập Hồn Châu ngoài cấp bậc còn chia thành các phẩm chất Yếu - Kém - Thường ảnh hưởng tỉ lệ thu thập hồn thành công.

II/ CÁCH THỨC HÚT HỒN

- Người chơi mua Tập Hồn Châu tại Kim Hương Ngọc Huyền Bột Phái.

- Cho Tập Hồn Châu vào ô đầu tiên của hành trang nhân vật,

- Khi tiêu diệt quái vật thì sẽ có tỉ lệ thu thập hồn, khi hồn đủ thì Tập Hồn Châu sẽ tạo thành Hồn Kết Tinh tương ứng.

II/ TỔ HỢP HỒN KẾT TINH

- Người chơi có thể tổ hợp Hồn Kết Tinh cấp thấp sang cấp cao bằng tính năng "Tổ hợp vật phẩm" tại Thương Nhân Hoàng Thi Huyền Bột Phá.

- Hồn Kết Tinh (Trung cấp) tổ hợp cần 3 Hồn Kết Tinh (Hạ cấp) và 1,000,000 lượng.

- Hồn Kết Tinh (Thượng cấp) tổ hợp cần 2 Hồn Kết Tinh (Trung cấp) và 2,000,000 lượng.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.