Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Chế tạoTrang chủ / Cao Thủ / ...

Chế tạo

17/09/2020

Chế tạo

I/ Giới thiệu

Yulgang Hiệp Khách có 3 loại chế tạo, người chơi vào Thị Trường Tiền Bạc thông qua NPC Vi Đại Bảo tại Huyền Bột Phái đề tìm thầy học nghề.

- Dạy chế tạo vũ khí - NPC Thương Nhân Trương Thi

- Dạy chế tạo trang bị - NPC Lâm Nhật Phúc

- Dạy chế tạo độc dược - NPC Thương Nhân Hóa Thi

Cấp độ nghề nghiệp :

- Level 1 : Khi học kỹ năng chế tạo

- Level 2 : Khả năng chế tạo đạt 100 điểm

- Level 3 : Khả năng chế tạo đạt 300 điểm

- Level 4 : Khả năng chế tạo đạt 600 điểm

II/ Hướng dẫn chế tạo

- Sau khi học nghề, mở Bảng chế tạo (phím tắt Ctrl+M) sẽ thấy giao diện chế tạo

- Tuỳ theo nghề nghiệp đã học mà người chơi sẽ đạt được những danh hiệu nghề nghiệp khác nhau và có thể chế tạo các vật phẩm khác nhau.

Hình ảnh minh họa

1/ Danh sách vật phẩm có thể chế tạo

2/ Chức năng phân giải vật phẩm để lấy nguyên liệu

3/ Đăng ký nguyên liệu để tiến hành chế tạo

4/ Chọn chế tạo vật phẩm của phái khác (nếu có, tùy theo nghề mà người chơi đã học)

- Khi trỏ chuột vào vật phẩm cần chế tạo sẽ hiện danh sách nguyên liệu, người chơi thu thập đầy đủ nguyên liệu sau đó chọn "Chế tạo" để tiến hành chế tạo và tăng cấp độ nghề

III/ Hướng dẫn tìm nguyên liệu

1/ Nghề chế tạo vũ khí

- Các loại thiết : có được khi phân giải vũ khí từ cấp 35 trở lên

- Ma trang sức : có được từ nghề Chế tạo trang bị (phần chế tạo nguyên liệu)

- Các loại thiết kết tinh : có được khi cường hóa vũ khí đã hợp thành 4 dòng (từ cấp 35 trở lên) và bị thất bại (có tỉ lệ)

- Thần đơn : có được từ nghề Chế tạo thuốc

- Các nguyên liệu khác : có được khi đánh quái

2/ Nghề chế tạo trang bị

- Các loại Ma / Mao : có được khi phân giải Y phục, Ủng, Hộ thủ (từ cấp 35 trở lên)

- Vẫn thiết kim sa : có được từ nghề Chế tạo vũ khí (phần chế tạo nguyên liệu)

- Các nguyên liệu khác : có được khi đánh quái

3/ Nghề chế tạo thuốc 

- Các loại thạch phương : có được khi phân giải Hàn ngọc thach, Kim cương thạch, Ngọc thuộc tính

- Máu và sâm : có thể mua từ NPC hoặc có được khi mở các loại hộp