Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / [Hoàn Thân] Trợ Thủ Thế Lực Đặc BiệtTrang chủ / Cao Thủ / ...

[Hoàn Thân] Trợ Thủ Thế Lực Đặc Biệt

23/11/2020

TRỢ THỦ THẾ LỰC ĐẶC BIỆT

 Giới thiệu về Hoàn Thân Chính Phái/Tà Phái:

Hình Tên vật phẩm Công dụng
Hoàn thân Chính Phái
(Thăng Thiên 5)
Bí thuật chuyển sang Chính Phái
Thế lực sẽ thay đổi sau khi sử dụng
(30 ngày sau mới có thể tái sử dụng)
Hoàn thân Tà Phái
(Thăng Thiên 5)
Bí thuật chuyển sang Tà Phái
Thế lực sẽ thay đổi sau khi sử dụng
(30 ngày sau mới có thể tái sử dụng)

 

 Lưu ý:

- Vật phẩm chỉ chuyển đổi Thế Lực của nhân vật, Võ Công phù hợp với thế lực và khởi tạo lại Khí Công nhân vật.
- Vật phẩm không hỗ trợ chuyển đổi thông tin khác ngoài Thế lực, Võ Công của nhân vật (chỉ số, trang bị, vật phẩm, buff...), mọi thông tin khác của nhân vật đều không thay đổi.
- Nhân vật cần hủy quan hệ trước khi sử dụng: Kết đôi, Kết hôn, Bang phái, Sư đồ, Hảo hữu
- Nhân vật cần đặt các vật phẩm thuộc Trang bị Chính, Trang bị Phụ, Bảo Châu xuống rương hành trang hoặc kho trước khi sử dụng vật phẩm chuyển đổi thế lực.
- Sau khi sử dụng vật phẩm chuyển đổi thế lực sau 30 ngày mới có thể tái sử dụng.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.