Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (25/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua tang Bonus (24/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Danh Trao Vat Pham (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Khoe Anh Lanh Qua (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (23/09/2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Phá Kích PhùTrang chủ / Cao Thủ / ...

Phá Kích Phù

18/05/2021
1. Giới thiệu về Phá Kích Phù bao gồm các loại :
- Phá Kích Phù : vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành của trang bị(Vũ khí, Y phục, Giáp tay, Ủng, Giáp trong) thành thuộc tính mới.
- Phá Kích Phù Trang Phục và Phá Kích Phù Trang Phục (EV) : vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành Nhiệt Huyết Thạch của áo choàng hoặc môn phái phục thành thuộc tính mới.
- Phá Kích Phù sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)
- Phá Kích Phù Trang Phục và Phá Kích Phù Trang Phục (EV) sử dụng cho các loại Nhiệt Huyết Thạch.
 
2. Cách sử dụng Phá Kích Phù
- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
- Nhấp phải chuột vào Phá Kích Phù, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
- Đặt trang bị và ngọc cần thay thế vào vị trí. Có thể đặt các loại Phúc Vận Phù để tăng thêm tỷ lệ thành công.
- Nhập "Đồng Ý"
 
3. Lưu ý
- Phá Kích Phù chỉ sử dụng được cho các trang bị đã hợp thành đủ số dòng tối đa. 
- Các Hiệp Khách có thể chọn dòng hợp thành cần thay đổi.
- Mỗi lần sử dụng Phá Kích Phù chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của trang bị.
- Tỉ lệ sử dụng Phá Kích Phù không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
- Khi thất bại chỉ bị mất Phá Kích Phù và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.

TINH CHỈNH CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2021

​- Mở giới hạn sử dụng Phá Kích Phù cho trang bị có cấp độ từ 125 trở xuống.

 

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.