Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cập Nhật Mới

Cập Nhật Mới

Trang chủ / Cập Nhật Mới / (Phiên Bản) NGỌA HỔ TÀNG LONGTrang chủ / Cập Nhật Mới / ...

(Phiên Bản) NGỌA HỔ TÀNG LONG

12/11/2020

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 

Phiên Bản Mới - Ngọa Hổ Tàng Long

Ngày cập nhật : 24/11/2020

NỘI DUNG CẬP NHẬT

 

A. Phiên bản mới - Chân trời mới  

1. Hệ thống chuyển chức Thăng Thiên 5 >>(click xem)<<

2. Chuỗi Sự Kiện mừng Phiên Bản Mới >>(click xem)<<

B. Điểm tin nội dung nổi bật Phiên bản mới  Ngọa Hổ Tàng Long 

1. Thay đổi ngoại hình nhân vật Thăng Thiên 5

2. Cập nhật hệ thống khí công Thăng Thiên 5 :

    ► Đao Khách >>(click xem)<<

    ► Kiếm Khách >>(click xem)<<

    ► Thương Khách >>(click xem)<<

    ► Đại phu >>(click xem)<<

    ► Cung Thủ >>(click xem)<<

    ► Thích Khách >>(click xem)<<

    ► Cầm Sư >>(click xem)<<

    ► Hàn Bảo Quân >>(click xem)<<

    ► Đàm Hoa Liên >>(click xem)<<

    ► Quyền Vương >>(click xem)<<

    ► Mai Liễu Chân >>(click xem)<<

    ► Tử Hào >>(click xem)<<

3. Cập nhật hệ thống võ học Thăng Thiên 5 : 

    ► Hệ thống võ học (đặc thù)

- Thiên Mã Thần Công (Hàn Bảo Quân)

- Trường Bạch Kiếm Quyết (Đàm Hoa Liên)

- Đào Thiên Đoạt Mệnh (Mai Liễu Chân)

- Truy Hồn - Thượng (Tử Hào)

     ► Hệ thống võ học (các nhân vật khác)

-  Tịnh Thủy Thần Công (Chính phái) / Ma Công (Tà phái)

4. Bản đồ mới : Yến Phi Gia

5. Nhiệm vụ mới >>(click xem)<<

6. Vật phẩm bổ trợ luyện cấp mới : Tu La Hương >>(click xem)<<

7. Yêu hóa linh hồn Tứ linh mới >>(click xem)<<

C. Ghi chú

1. Chiến trường Thăng Thiên 5 :

- Giai đoạn khởi động của Thăng Thiên 5, các chiến binh của Thăng Thiên 5 sẽ tham gia cùng thời gian với cấp Thăng Thiên 4

2. Một số cập nhật phụ khác

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.