Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Chiến Trường

Chiến Trường

Trang chủ / Chiến Trường / Danh vọng Thế lựcTrang chủ / Chiến Trường / ...

Danh vọng Thế lực

19/09/2019

 DANH VỌNG THẾ LỰC 

 Những người chơi tham gia Chiến trường và đổi thưởng nhận Điểm danh dự sẽ có hiệu ứng hỗ trợ theo đẳng cấp Võ huân

 Các giá trị tăng thêm của từng cấp Võ huân được so sánh trên giá trị gốc
(khi nhân vật chưa đạt cấp bậc Võ huân 1) [Vô danh Tiểu tốt]


TINH CHỈNH CẬP NHẬT SAU BẢO TRÌ NGÀY 29/04/2021

► Từ bảo trì ngày 29/04/2021, sẽ cập nhật giới hạn Võ huân Cấp 9 :

  • Điểm võ huân : 5,000,000 trở lên.
  • Sử dụng : - 150,000 điểm võ huân.
  • Danh hiệu : Võ Hoàng Đại Chí Tôn (30 ngày) (Chính) / Bá Hoàng Đại Chí Tôn (30 ngày) (Tà).


Chính phái             -             Tà phái

  • Hiệu ứng tăng thêm : 

​+ Lực tấn công +210.
+ Phòng thủ +210.
+ Sinh lực +1800.
+ Nội lực +2100.
+ Tất cả khí công +2.
+ Tấn công võ công +20% (kích sát).
+ Phòng ngự võ công +5%. (kích sát).

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.