Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Cửa hàng Võ huân - Võ hoàngTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Cửa hàng Võ huân - Võ hoàng

01/12/2020

CỬA HÀNG VÕ HUÂN - VÕ HOÀNG

- Để mua sắm tại cửa hàng Võ huân - Võ hoàng của Yulgang Hiệp Khách

  • Nhân vật đạt cấp độ từ 35 trở lên
  • Đã chọn thế lực (Chính hoặc Tà)

Chính phái 

 
mua sắm tại Hoa Hữu Khuyết

Tà phái


mua sắm tại Ôn Hiểu Dư

- Cửa hàng Võ huân - Võ hoàng kinh doanh :

  • Trang sức Võ hoàng / Võ huân
  • Vũ khí Võ hoàng / Võ huân
  • Y phục Võ hoàng / Võ huân

- Để mua sắm tại cửa hàng này, ngoài trừ tiền có sẵn trong rương hành trang, nhân vật cần có đủ điểm số võ huân / võ hoàng yêu cầu


 CẬP NHẬT MỚI CỦA PHIÊN BẢN NGỌA HỔ TÀNG LONG (11/2020) 
 


Cập nhật vật phẩm bổ trợ Tu La Hương

  • Mua sắm cần điểm Võ hoàng
  • Tăng sức mạnh luyện cấp khi sử dụng trang bị thông thường
  • Áp dụng cho Trang bị thông dụng cấp 150 trở lên (không bao gồm trang bị võ huân)

Sở hữu ngay những trang bị võ huân để trở thành

Hiệp Khách Giang Hồ mạnh mẽ và tung hoành khắp các chiến trường !!!

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.