Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Cửa hàng Võ huân - Võ hoàngTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Cửa hàng Võ huân - Võ hoàng

01/12/2020

CỬA HÀNG VÕ HUÂN - VÕ HOÀNG

- Để mua sắm tại cửa hàng Võ huân - Võ hoàng của Yulgang Hiệp Khách

  • Nhân vật đạt cấp độ từ 35 trở lên
  • Đã chọn thế lực (Chính hoặc Tà)

Chính phái 

 
mua sắm tại Hoa Hữu Khuyết

Tà phái


mua sắm tại Ôn Hiểu Dư

- Cửa hàng Võ huân - Võ hoàng kinh doanh :

  • Trang sức Võ hoàng / Võ huân
  • Vũ khí Võ hoàng / Võ huân
  • Y phục Võ hoàng / Võ huân

- Để mua sắm tại cửa hàng này, ngoài trừ tiền có sẵn trong rương hành trang, nhân vật cần có đủ điểm số võ huân / võ hoàng yêu cầu


 CẬP NHẬT MỚI CỦA PHIÊN BẢN NGỌA HỔ TÀNG LONG (11/2020) 
 


Cập nhật vật phẩm bổ trợ Tu La Hương

  • Mua sắm cần điểm Võ hoàng
  • Tăng sức mạnh luyện cấp khi sử dụng trang bị thông thường
  • Áp dụng cho Trang bị thông dụng cấp 150 trở lên (không bao gồm trang bị võ huân)

Sở hữu ngay những trang bị võ huân để trở thành

Hiệp Khách Giang Hồ mạnh mẽ và tung hoành khắp các chiến trường !!!

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.