Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Chi Ton Hoa Duong Don (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Thiên Địa Thần ĐanTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Thiên Địa Thần Đan

26/05/2022
Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu vật phẩm mới

THIÊN ĐỊA THẦN ĐAN

 Thời gian: 

- Ra mắt: Sau bảo trì ngày 20/10/2022.

 Nội dung:

Hình Tên vật phẩm Công dụng
Thiên Địa Thần Đan (1 ngày) Thần dược tập hợp tinh túy từ chí tôn tiên dược :
Chí Tôn Hoàn (Bảo), Chí Tôn Hỏa Dương Đơn, Chí Tôn Yêu Hóa, Thần Bí Thanh Thảo, Thần Bí Lục Thảo.
[Hiệu quả sử dụng trong 1 ngày]


 Mô tả:

- Thiên Địa Thần Đan: Tăng 28% + 80 tấn công, 30% + 80 phòng ngự, 35% tấn công võ công, 23% phòng ngự võ công, 3000HP, 60% exp, 10% hút hồn, +2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.