Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Chi Ton Hoa Duong Don (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / Yêu hóa Ma võ Miêu tộcTrang chủ / Cửa Hàng / ...

Yêu hóa Ma võ Miêu tộc

22/09/2022

Yêu hóa biến hình vũ khí mới được cập nhật sau bảo trì 22/09/2022

 

Ảnh Vật phẩm Mô tả
Yêu hóa ma võ Miêu Tộc
(Biến hình vũ khí thành miêu trảo 12h)
 ◘ +150 t.công& p.ngự, +750 HP & MP
 ◘ +12% c.lực vc, +120 p.ngự vc, +30 né
 ◘ +50% k.nghiệm, +50 t.công & p.ngự (quái)

 

  • YH Miêu Tộc biến đổi ngoại hình vũ khí tùy theo hệ nhận vật
  • YH Miêu Tộc có thể sử dụng thêm khi chưa kết thúc thời hạn, thời gian sử dụng sẽ được cộng dồn
  • YH Miêu Tộc có thời gian tiêu hao được tính liên tục không ngắt quãng, ngay cả khi nhân vật không online (tương tự Tử Hà TĐ)

Ảnh minh họa


 Lưu ý:
- Yêu hóa này không thể sử dụng cùng thuốc tổng hợp thuộc tính Tử Hà Thần Đan

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.