Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Đàm Hoa Liên

Đàm Hoa Liên

Trang chủ / Đàm Hoa Liên / Kỹ NăngTrang chủ / Đàm Hoa Liên / ...

Kỹ Năng

26/09/2018

Nhân vật Đàm Hoa Liên có liên chiêu chí mạng , khác với các nhân vật khác của hiệp khách, khi đánh quái hoặc pk sẽ có khung sáng chớp nháy trên màn hình hiển thị các kí tự A S D W X, các hiệp khách nhanh tay nhấn các nút có ký tự hiển thị trên bàn phím để thi triển chiêu thức.

 

Chiêu chí mạng khi xuất hiện sẽ hiển thị như hình dưới

Đánh quái

 

PK

 

Liên chiêu của Đàm Hoa Liên

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2021 

 Cập nhật hệ thống Tuyệt Mệnh Kỹ mới (Trường Bạch Kiếm Pháp liên chiêu) :

- Thay thế hệ thống chiêu chí mạng cũ bằng hệ thống chí mạng liên chiêu mới

- Hệ thống chiêu chí mạng mới có thể luyện ở cấp 25, 70 và 100 (sử dụng cho quái khi luyện cấp).

- Chiêu chí mạng gồm 2 chiêu, nếu thực hiện thành công sẽ tiêu diệt được ngay quái và nhận được ưu đãi (nhận thêm điểm kinh nghiệm, kĩ năng, tiền, tỉ lệ rơi đồ).

  • Công phá: Khởi động chiêu chí mạng.
  • Chế ngự: Kết thúc chiêu chí mạng.

Lưu ý

- Chiêu chí mạng chỉ có thể sử dụng khi HP của quái thấp hơn 50% và không thể sử dụng lên Boss.
- Chiêu chí mạng có thể đăng ký ở phím tắt để sử dụng.
- Auto đơn dược và Long cang hồn không hỗ trợ dùng chiêu chí mạng của Đàm Hoa Liên.

 CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 09/2022 

 Đồng bộ hoạt ảnh chiêu thức khóa (Trường Bạch Kiếm Quyết - phản công) :

- Hệ thống chiêu thức khóa sử dụng khi pk đối kháng nhân vật, gồm 2 cấp độ : 60 và 80

  • Yêu cầu : học khí công Nhu Khắc Cương để kích hoạt chiêu thức khóa
  • Chỉ dẫn sử dụng : trong khi công kích bất kỳ có xác suất xuất hiện chỉ dẫn sử dụng chiêu thức khóa bằng hình ảnh nhấp nháy

  • Hướng dẫn sử dụng : ấn theo chữ cái được hiển thị, thi triển thành công sẽ đóng băng đối phương trong thời gian nhất định

 

 
 
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.