Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Đàm Hoa Liên

Đàm Hoa Liên

Trang chủ / Đàm Hoa Liên / Khí CôngTrang chủ / Đàm Hoa Liên / ...

Khí Công

26/09/2018

 

Các khí công riêng của Đàm Hoa Liên:

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu: 

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2021 

Thay đổi khí công cơ bản mới

► Trường Bạch Chi Khí: 

       - Tăng giới hạn điểm nội lực.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.