Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Đàm Hoa Liên

Đàm Hoa Liên

Trang chủ / Đàm Hoa Liên / Y PhụcTrang chủ / Đàm Hoa Liên / ...

Y Phục

18/10/2018

Trang bị áo của nhân vật được thay đổi rõ rệt qua các cấp độ, trang bị không phân biệt chính - tà và Đàm Hoa Liên không có trang bị ở các cấp 20, 40, 50, 70, 90

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.