Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (22/02/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Pha Kich Phu (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) So Co La Trang (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Đàm Hoa Liên

Đàm Hoa Liên

Trang chủ / Đàm Hoa Liên / Y PhụcTrang chủ / Đàm Hoa Liên / ...

Y Phục

18/10/2018

Trang bị áo của nhân vật được thay đổi rõ rệt qua các cấp độ, trang bị không phân biệt chính - tà và Đàm Hoa Liên không có trang bị ở các cấp 20, 40, 50, 70, 90

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.