Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Đao Khách

Đao Khách

Trang chủ / Đao Khách / Khí CôngTrang chủ / Đao Khách / ...

Khí Công

26/09/2018

Các khí công riêng của Đao Khách


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 6 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT ĐIỀU PHỐI TÍNH NĂNG 4

Gia tăng hiệu quả một số khí công cho Đao Khách :

► Hỏa Long Chi Hỏa : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.7% / điểm

► Ám Ảnh Sát Kích : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 1% / điểm

► Mãnh Long Sát Trận : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.8% / điểm

► Hỏa Long Pháp Chiếu : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.4% / điểm   

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.