Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Kỹ NăngTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Kỹ Năng

26/09/2018

Các kĩ năng Hàn Bảo Quân sẽ học được qua các cấp:

 

 

Ghi chú:

- Level : Level có thê học skill của Hàn Bảo Quân 

- Cấp độ: cấp độ kĩ năng của skill, tùy theo skill có cấp độ khác nhau (cấp độ 1 ~ 4)

 

 

 

 

Một số hình ảnh skill đẹp mắt của Hàn Bảo Quân:

 

 

To be continue ....


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

Vũ khí Hàn Bảo Quân chỉ phát sinh hiệu ứng võ thuật với bản thân nhân vật (không tương tác đối với các nhân vật Hàn Bảo Quân bên cạnh)

► Bách Lượt Quyền Phong Nha

► Tam Phân Phá Biệt Kích

► Bạch Băng Thần Thủ (Bắc Băng Thần Chưởng)