Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Kỹ NăngTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Kỹ Năng

26/09/2018

Các kĩ năng Hàn Bảo Quân sẽ học được qua các cấp:

 

 

Ghi chú:

- Level : Level có thê học skill của Hàn Bảo Quân 

- Cấp độ: cấp độ kĩ năng của skill, tùy theo skill có cấp độ khác nhau (cấp độ 1 ~ 4)

 

 

 

 

Một số hình ảnh skill đẹp mắt của Hàn Bảo Quân:

 

 

To be continue ....


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

Vũ khí Hàn Bảo Quân chỉ phát sinh hiệu ứng võ thuật với bản thân nhân vật (không tương tác đối với các nhân vật Hàn Bảo Quân bên cạnh)

► Bách Lượt Quyền Phong Nha

► Tam Phân Phá Biệt Kích

► Bạch Băng Thần Thủ (Bắc Băng Thần Chưởng)