Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Hàn Bảo Quân

Hàn Bảo Quân

Trang chủ / Hàn Bảo Quân / Khí côngTrang chủ / Hàn Bảo Quân / ...

Khí công

26/09/2018

Các khí công riêng của Hàn Bảo Quân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Thiên Mã Quang Huyết

► Khi sử dụng liên tiếp võ công chờ (nhiều giai đoạn) có xác suất tăng sát thương ở lần tấn công tiếp theo :

- Lặp lại lần 1 : tăng 40% sát thương

- Lặp lại lần 2 :

♦ tăng 80% sát thương
(nếu nhân vật chưa TT và sử dụng võ công chưa TT)

♦ tăng 130% sát thương
(nếu nhân vật đã TT và sử dụng võ công TT)

    Ghi chú :
    - Võ công chờ nhiều g.đoạn (ví dụ) ; Tam Phân Phó Biệt Kích, Quang Long Giáng Thiên, Giáng Long Thăng Thiên ..
    - Có thể sử dụng các loại v.công chờ nhiều g.đoạn khác nhau để tăng x.suất khí công
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

► Võ công khác : lặp lại tăng 20% sát thương
(Xác suất xuất hiện thấp)

    Ghi chú : 
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

- Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

- Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.