Hệ Thống

Trang chủ / Hệ Thống / Phím TắtTrang chủ / Hệ Thống / ...

Phím Tắt

26/09/2018

 

Để người chơi có thể dễ dàng thao tác hơn khi trong trò chơi, có một số thao tác trong trò chơi có thể thay thế bằng các phím tắt :

 

 

Ngoài ra, game còn hỗ trợ một vài câu lệnh để người chơi có thể sử dụng như: