Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Hệ Thống

Trang chủ / Hệ Thống / Giao DiệnTrang chủ / Hệ Thống / ...

Giao Diện

26/09/2018

GIAO DIỆN YULGANG HIỆP KHÁCH

Giao diện game Hiệp Khách được chia làm 5 loại: Thông tin nhân vật , Bảng chức năng, Phím tắt , Tin tức, Bản đồ

1. Thông tin nhân vật: vị trí ở trên bên trái giao diện màn hình, hiển thị thông tin nhân vật,  gồm có Cấp độ (level), Điểm kinh nghiệm (EXP), Sinh Lực (HP), Sinh Mệnh (MP), Nội Lực (SP) và thông tin liên quan nhóm đội (party)

2. Phím tắt chức năng: bao gồm tất cả các thông tin liên quan chức năng

3. Phím Tắt: người chơi có thể đặt những kĩ năng, biểu cảm, đạo cụ của game vào để sử dụng.

4. Khung chat: đây là khung đối thoại trong game, người chơi có thể dùng để trò chuyện cá nhân với nhau, hoặc giữa các thành viên trong party, môn phái hoặc với người chơi khác (nhấn phím "Enter" để có thể trò chuyện)

5. Bản đồ: hiển thị tất cả thông tin về toạ độ, NPC trên bản đồ

Ghi chú: Các Hiệp Khách giữ phím Ctrl, sau đó click chuột để di chuyển/ sắp xếp lại các khung/bảng biểu theo ý của mình.

Phím tắt  "Ctrl - i": Tổng hợp các thông tin chung trong game:


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2021 

 Cập nhật tính năng xếp gọn:

- Các Hiệp khách có thể xếp gọn vật phẩm trong rương hành trang nhân vật, rương nhiệm vụ, kho chung và kho riêng của nhân vật nhanh chóng.

Tính năng Trước khi sử dụng Sau khi sử dụng

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.