less.watch();
Áo Choàng Thời Trang
Trang Chủ / Cao Thủ / Áo Choàng Thời Trang
20/07/2023

ÁO CHOÀNG THỜI TRANG

I/ SƠ LƯỢC

- Khi mặc Áo choàng thời trang sẽ thay đổi ngoại trangtăng cường chỉ số cho nhân vật.

- Áo choàng thời trang có các tính năng Phân giải - Cường hóa - Chuyển đổi cường hóa - Hợp thành.

Lưu ý: Áo choàng thời trang sự (sự kiện / event) không dùng được các tính năng Phân giải - Hợp thành - Cường hóa - Chuyển đổi cường hóa.

II/ PHÂN GIẢI

- Phân giải Áo choàng thời trang nhận được số lượng ngẫu nhiên nguyên liệu "Vải hợp thành Áo choàng" cho tính năng cường hóa. 

- Phân giải Áo choàng theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Nhậm Nghi Văn (Huyền Bột Phái).
 2. Chọn "Phân hủy áo choàng".
 3. Đặt Áo choàng thời trang muốn phân giải vào bảng phân giải.
 4. Chọn Đồng ý.

 

 

III/ HỢP THÀNH

- Hợp thành với Nhiệt Huyết Thạch nhận được từ đánh quái.

- Sau khi hợp thành thành công nhận được các chỉ số tăng cường tùy vào thuộc tính Nhiệt Huyết Thạch đã dùng:

 • Tăng thuộc tính khí công tương ứng.
 • Tăng tỉ lệ thành công khi hợp thành và cường hóa.
 • Tăng tỉ lệ nhận tiền.
 • Giảm kinh nghiệm bị mất khi chết.
 • Gia tăng thời gian phẫn nộ

- Hợp thành theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái) hoặc NPC có tính năng tương đương
 2. Chọn "Hợp thành vật phẩm".
 3. Đặt Áo choàng vào bảng hợp thành.
 4. Đặt Nhiệt Huyết Thạch vào bảng hợp thành.
 5. Đặt Phúc Vận Phù các loại nếu muốn.
 6. Chọn Đồng ý và chờ kết quả.

 

 

Lưu ý: Áo choàng đã cường hóa thì không thể hợp thành nữa.

IV/ CƯỜNG HÓA

- Áo choàng sau khi cường hóa nhận được các chỉ số tăng thêm sau:

 • Tăng phụ tải của túi hành trang.
 • Tăng số lượng gold nhận được.
 • Tăng lực tấn công, phòng thủ.
 • Tăng HP.

- Cường hóa Áo choàng theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Nhậm Nghi Văn (Huyền Bột Phái).
 2. Chọn "Cường hóa áo choàng".
 3. Đặt Áo choàng thời trang muốn cường hóa vào bảng cường hóa.
 4. Đặt Phúc Vận Phù các loại nếu muốn.
 5. Chọn Đồng ý và chờ kết quả.

- Từ cường hóa cấp 4 thất bại sẽ -3 cấp cường hóa.

 

 

V/ CHUYỂN ĐỔI CƯỜNG HÓA

- Tính năng chuyển đổi cấp cường hóa từ Áo choàng cấp cao hơn sang cấp thấp hơn cùng giới tính.

- Sau khi chuyển đổi thì Áo choàng chuyển đổi (áo choàng cho cấp cường hóa) biến mất, Áo choàng nhận được thừa hưởng cấp cường hóa của Áo choàng chuyển đổi.

- Chuyển đổi cường hóa theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Nhậm Nghi Văn (Huyền Bột Phái).
 2. Chọn "Chuyển đổi áo choàng".
 3. Đặt Áo choàng nhận vào ô 1
 4. Đặt Vải hợp thành áo choàng vào ô 2
 5. Đặt Áo choàng chuyển đổi vào ô 3
 6. Chọn Đồng ý.

 

 

Lưu ý: Tính năng chỉ chuyển đổi thuộc tính cường hóa, ngoài ra không chuyển đổi thuộc tính nào khác.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.