less.watch();
Cửa Sổ Hành Động
Trang Chủ / Hệ Thống / Cửa Sổ Hành Động
18/09/2023

CỬA SỔ HÀNH ĐỘNG

Trong cửa sổ Thông tin Nhân vật -> chọn Cửa sổ Hành động

Tại Cửa sổ Hành động có 2 loại biểu tượng tính năng hành động nhanh:

► Cho phép thực hiện thao tác đặc thù khi gia nhập tổ đội
► Cho phép thực hiện thao tác thông dụng không yêu cầu tham gia tổ đội


Biểu tượng thực hiện thao tác thông dụng (không yêu cầu tham gia tổ đội)

- Tất cà các biểu tượng còn lại trong Cửa sổ Hành động đều có thể sử dụng ngoài tổ đội
- Tính năng tương ứng với >>Phím tắt hệ thống<<


Biểu tượng cho phép thực hiện thao tác đặc thù khi gia nhập tổ đội

 Mô tả :

    ► Tùy chọn Chỉ định (Công kích)  
    --> Mục tiêu được chọn hiển thị biểu tượng Công kích

    ► Tùy chọn Chỉ định (Phòng vệ)  
    --> Mục tiêu được chọn hiển thị biểu tượng Phòng vệ

    ► Tùy chọn Chỉ định (Cảnh báo)  
    --> Mục tiêu được chọn hiển thị biểu tượng Cảnh báo

    ► Tùy chọn Thực thi Hiệu lệnh trên Mục tiêu đã chỉ định  

 

 Bản cập nhật 12-03-2020, Chỉ định (Công kích) được thực thi hóa theo các bước sau:

   Bước 1 - Thiết lập mục tiêu: click trái chuột vào mục tiêu muốn thiết lập

   Bước 2 - Thiết lập hành động trên mục tiêu: thực hiện theo một trong những cách sau:

       + Cách 1: Nhấp phải chuột vào biểu tượng hành động Chỉ định (Công kích) 

       + Cách 2: Sử dụng phím chức năng bất kỳ (Alt 0~Alt 9) sau khi cài đặt Chỉ định (Công kích) ở vị trí phím chức năng tương ứng

   Khi xác nhận mục tiêu thành công, biểu tượng Chỉ định (Công kích) hiển thị trên đầu đối tượng được chỉ định

   Bước 3 - Tiếp cận và thực hiện hành động: thực hiện theo một trong những cách sau:

       + Cách 1: Thiết lập biểu tượng Tấn công hoặc Võ công tại phím chức năng (F 0 ~ F 9) hoặc (Alt 0 ~ Alt 9)

       + Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím chức năng (Ctrl Alt) + phím chức năng đã thiết lập thao tác tấn công để tiến hành công kích

   Khi tiếp cận mục tiêu thành công, nhân vật sẽ thao tác công kích mục tiêu bằng thao tác Tấn công hoặc Võ công

   Bước 4 - Thay đổi mục tiêu Chỉ định (Công kích): theo lựa chọn xác nhận mục tiêu của thành viên tổ đội thực hiện liền kề sau cùng

   Ví dụ: A và B cùng chọn mục tiêu C

       + A thiết lập hành động Chỉ định (Công kích) trên mục tiêu C
       -> Biểu tượng hiển thị trên mục tiêu C ở cả 2 màn hình nhân vật A và B đều là Chỉ định (Công kích)

       + Sau đó B thiết lập hành động Chỉ định (Phòng vệ) trên mục tiêu C
       -> Biểu tượng hiển thị trên mục tiêu C ở cả 2 màn hình nhân vật A và B đều là Chỉ định (Phòng vệ)

   Bước 5 - Công kích mục tiêu Chỉ định (Công kích) của thành viên tổ đội: thực hiện công kích mục tiêu Chỉ định (Công kích) của thành viên khác mà không thay đổi mục tiêu Chỉ định (Công kích) của bản thân:

       - Click trái chuột vào biểu tượng Tấn công cạnh tên thành viên trong tổ đội có mục tiêu Chỉ định (Công kích) mà nhân vật muốn tấn công

       - Biểu tượng  lúc này sẽ sáng lên và nhân vật sẽ di chuyển trực tiếp đến mục tiêu Chỉ định (Công kích) của thành viên tiến hành công kích


 

 Đặc điểm:

- Chỉ định không mất đi khi mục tiêu đổi nhân vật vào lại
- Chỉ định không mất đi khi người chỉ định chết và hồi sinh
- Chỉ định không mất đi khi mục tiêu vượt phạm vi quan sát, vẫn hiện thị bình thường khi mục tiêu quay trở lại phạm vi quan sát của nhân vật

 

 Ứng dụng:

- Giúp các thành viên trong tổ đội xác định dễ dàng mục tiêu đang công kích
- Áp dụng cả trong Chiến đấuChiến trường Thế Lực Chiến

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.