less.watch();
Danh sách NPC trong Yulgang Hiệp Khách
Trang Chủ / Tân Thủ / Danh sách NPC trong Yulgang Hiệp Khách
27/06/2023

HUYỀN BỘT TRANG

NPC TÊN
Môn chủ phái Huyền Bột
Kim Hương Ngọc
Đao Kiếm Tiếu
Bát Quái Lão Nhân
Ngân Kiều Long
Vi Đại Bảo
Thiên Vân Nhạc
Hoa Hữu Khuyết
Ôn Hiểu Dư
Ba Đức Lợi
Nhậm Nghi Văn
Liên Lý
Tiểu Hương
Bội Ti Khống Kim Thị
Cảnh Kị Binh Huyền Bột Phái
Thuyền Phu Tử
Thương Nhân Bí Ẩn
Phan Tuấn Ích
Đoàn Uy Chính
Cung Chính Nghĩa
Sơn Bích
Quái Cái
Kim Tiền Bộ Ốc
Trưởng Lão Võ Sĩ

 


TAM TÀ QUAN

NPC TÊN
Quan Chủ Sí Quyên
Thiên Hiểu Sinh
Cầu Thiên Mễ
Châu Chúc Thông
Châu Ưng Huyền
Lục Tiểu Hoàng

 


LIỄU CHÍNH QUAN

NPC TÊN
Quan Chủ Liễu Như
Sở Lưu Tinh
Hồ Ngân Hoa
Tiêu Xuân Thủy
Châu Ưng Thủ
Hồng Phụng Hoàng

 

.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.