less.watch();
[Giới thiệu] Hệ Thống Nhiệm Vụ
Trang Chủ / Tân Thủ / [Giới thiệu] Hệ Thống Nhiệm Vụ
02/03/2023

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ

 

- Phím tắt Crtl + Q: bật nhanh bảng nhiệm vụ.

I/ GIAO DIỆN NHIỆM VỤ

"Nhiệm vụ hiện tại" (những nhiệm vụ đã nhận) và "Nhiệm vụ có thể nhận" (những nhiệm vụ đủ điều kiện để nhận), bao gồm:

 • Tất cả nhiệm vụ
 • Nhiệm vụ thích hợp (nhiệm vụ phù hợp với cấp độ của nhân vật)
 • Nhiệm vụ pet (chỉ làm khi người chơi nuôi thú cưng)
 • Nhiệm vụ sư đồ (chỉ làm khi người chơi tham gia tính năng sư đồ)
 • Nhiệm vụ sự kiện (bao gồm các nhiệm vụ sự kiện đang chạy)
 • Nhiệm vụ cốt truyện (nhiệm vụ chuyển chức)

 

 

II/ HƯỚNG DẪN TÌM NPC TRAO NHIỆM VỤ:

 1. Ctrl + Q mở giao diện nhiệm vụ.
 2. Chọn "Nhiệm vụ có thể nhận".
 3. Click vào nhiệm vụ muốn nhận.
 4. Chọn "Xem bản đồ" để hiển thị vị trí NPC trao nhiệm vụ.
 5. Phóng to bản đồ ở góc phải phía trên rồi bấm tới vị trí muốn tới, để nhân vật tự chạy.
 6. Đối thoại với NPC và nhận nhiệm vụ.

III/ HƯỚNG DẪN TÌM VỊ TRÍ YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ:

 1. Ctrl + Q mở giao diện nhiệm vụ.
 2. Chọn "Nhiệm vụ hiện tại".
 3. Click vào nhiệm vụ muốn hoàn thành.
 4. Chọn "Xem bản đồ" để hiển thị vị trí nhiệm vụ yêu cầu (có thể là đánh quái, đối thoại NPC v.v..)
 5. Phóng to bản đồ ở góc phải phía trên rồi bấm tới vị trí muốn tới, để nhân vật tự chạy.
 6. Lặp lại các bước 1-5 nếu nhiệm vụ chia thành nhiều bước.

Lưu ý: Nên kết hợp đọc nội dung nhiệm vụ để có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.