less.watch();
(Hướng dẫn) Chọn Kênh Của Máy Chủ Và Tạo Nhân Vật
Trang Chủ / Tân Thủ / (Hướng dẫn) Chọn Kênh Của Máy Chủ Và Tạo Nhân Vật
01/12/2023

CHỨC NĂNG CÁC KÊNH & TẠO NHÂN VẬT YULGANG HIỆP KHÁCH

undefined hình 2 Thông tin chi tiết về các kênh:

 

  • Kênh (Normal): Nhân vật Chính - Tà có thể tổ đội, không thể PK cũng như tham gia hoạt động chiến đấu của trò chơi.
  • Kênh (PK): Nhân vật Chính - Tà không thể tổ đội, có thể PK và tham gia hoạt động chiến đấu của game, tăng 20% kinh nghiệm khi luyện cấp.
  • Kênh (VIP): Nhân vật sử dụng vật phẩm Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù mới có thể đăng nhập, tăng 25% kinh nghiệm khi luyện cấp.

 

undefined hình 2 Cách tạo nhân vật:

1. Sau khi lựa chọn máy chủ, chọn "Tạo nhân vật" để tạo nhân vật mới. Mỗi ID con có thể tạo tối đa 4 nhân vật.

 

 

2. Tại đây bạn có thể chọn lớp nhân vật, thay đổi màu tóc, giới tính... Sau đó gõ tên nhân vật, chọn "Kiểm tra", "Đồng ý" và chọn "Vào game" để đăng nhập vào Yulgang Hiệp Khách.

 

 

3. Nếu không hài lòng với nhân vật mình đã tạo, bạn có thể chọn "Xóa nhân vật" để tiến hành xóa nhân vật đã tạo.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.