less.watch();
Hướng dẫn hỗ trợ chuyển ID con từ Tài khoản Facebook (phone)
Trang Chủ / Đăng Ký / Hướng dẫn hỗ trợ chuyển ID con từ Tài khoản Facebook (phone)
15/02/2023

HỖ TRỢ CHUYỂN ID CON TỪ TÀI KHOẢN FACEBOOK LOG-IN BẰNG PHONE

Dzogame tạm thời hỗ trợ chuyển ID con từ tài khoản Facebook log-in bằng phone từ 25/08/2021
do sự cố log-in từ đối tác Facebook

 Thời gian :

- Hỗ trợ tạm thời : 25/08/2021 ~ (14:00) ngày 30/08/2021

 Điều kiện :

- Tài khoản Facebook đăng nhập bằng số điện thoại (gọi là tài khoản chuyển)

- Tài khoản chuyển khởi tạo đầy đủ thông tin trước ngày 20/08/2021

- Tài khoản chuyển có ID con thuộc Yulgang Hiệp Khách

- Tài khoản chuyển đã từng đăng nhập vào Yulgang Hiệp Khách trước ngày 20/08/2021

 Nội dung hỗ trợ :

- Chuyển ID con trên Tài khoản Facebook chuyển thỏa điều kiện sang Tài khoản Dzogame

- Kênh hỗ trợ : https://hotro.dzogame.vn

 Hướng dẫn yêu cầu hỗ trợ :

- Gửi hỗ trợ vào kênh hỗ trợ nêu trên.

- Mẫu thông tin yêu cầu hỗ trợ :

  • Số phone đăng nhập Facebook (gọi là số phone chuyển)
  • Thông tin Tài khoản Facebook log-in bằng số phone chuyển (gọi là thông tin Tài khoản chuyển) : Họ tên, NTNS, CMND ... 
  • DzoID mới : DzoID đăng nhập trên Trang tài khoản và VNPPxxx khi đăng nhập trên Dzolauncher

          → DzoID : email hoặc số phone đăng nhập tài khoản Dzo


          → VNPPxxx : Thông tin tài khoản góc phải Dzolauncher -> VNPPxxx 

  • Thông tin Tài khoản DzoID mới (Họ tên, NTNS, CMND, phone ...)
  • Thông tin bổ sung khác theo yêu cầu hỗ trợ
     

 Lưu ý :

Để tránh trường hợp chuyển nhằm tài khoản, các Hiệp Khách vui lòng tuân thủ các nội dung sau :

- Ưu tiên trùng khớp các thông tin giữa :

  • Số Phone chuyển và Số Phone Tài khoản DzoID mới
  • Thông tin tài khoản chuyển và Thông tin Tài khoản DzoID mới

- Dzogame miễn trừ trách nhiệm khi có khác biệt thông tin giữa Thông tin yêu cầu và Thông tin bổ sung sau khi hỗ trợ do thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến các thất thoát đáng tiếc

- Dzogame sẽ ngừng hỗ trợ khi đối tác Facebook đã khắc phục sự cố đăng nhập tài khoản Facebook

 

!! Mọi thắc mắc về nội dung hỗ trợ vui lòng trao đối trực tiếp tại Kênh hỗ trợ để được giải đáp chi tiết

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.