less.watch();
[Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi Gia
Trang Chủ / Cao Thủ / [Hướng Dẫn] Qua bản đồ mới - Yến Phi Gia
19/02/2021

* Vị trí bắt đầu: bản đồ Huyền Bột Phái:

Bản đồ Yến Phi Gia chỉ dành cho các Hiệp Khách thăng thiên 3 trở lên.

Bước 1: Di chuyển đến gặp NPC "Thuyền Phu Tử" ở bến thuyền của Huyền bột Phái:

Bước 2: Bấm chuột trái vào NPC Thuyền Phu Tử và chọn "Xích Thiên Giới":

Bước 3: Ở bản đồ Xích Thiên Giới, di chuyển vào nội thành Xích Thiên Giới:

Bước 4: Tìm đến gặp NPC "Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia":

Bước 5: Bấm chuột trái vào NPC Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia và chọn "Yến Phi Gia":

Bước 6: Sau khi dịch chuyển, bạn đang ở bản đồ mới - Yến Phi Gia. Hãy chọn địa điểm mà bạn muốn đến:


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.