less.watch();
[Hướng dẫn] Qua Bản Đồ Mới - Yến Phi Gia
Trang Chủ / Cao Thủ / [Hướng dẫn] Qua Bản Đồ Mới - Yến Phi Gia
20/07/2023

HƯỚNG DẪN QUA BẢN ĐỒ MỚI - YẾN PHI GIA

I/ VỊ TRÍ BẮT ĐẦU: bản đồ Huyền Bột Phái

Bản đồ Yến Phi Gia chỉ dành cho các Hiệp Khách thăng thiên 3 trở lên.

II/ CÁCH DI CHUYỂN QUA BẢN ĐỒ YẾN PHI GIA

Bước 1: Di chuyển đến gặp NPC "Thuyền Phu Tử" ở bến thuyền của Huyền bột Phái: 

Bước 2: Bấm chuột trái vào NPC Thuyền Phu Tử và chọn "Xích Thiên Giới": 

Bước 3: Ở bản đồ Xích Thiên Giới, di chuyển vào nội thành Xích Thiên Giới: 

Bước 4: Tìm đến gặp NPC "Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia": 

Bước 5: Bấm chuột trái vào NPC Đội Trưởng Công Văn - Yến Phi Gia và chọn "Yến Phi Gia": 

Bước 6: Sau khi dịch chuyển, bạn đang ở bản đồ mới - Yến Phi Gia. Hãy chọn địa điểm mà bạn muốn đến: 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.