less.watch();
Hướng Dẫn Tổ Đội
Trang Chủ / Tân Thủ / Hướng Dẫn Tổ Đội
12/06/2023

HƯỚNG DẪN TỔ ĐỘI

 

I/ HƯỚNG DẪN TỔ ĐỘI KHI ĐỨNG GẦN NHAU

1. Click vào nhân vật muốn tổ đội, bấm "Ctrl + V" hoặc mở Ctrl + A, chuột phải vào biểu tượng "Tổ đội".

2. Chờ đối phương đồng ý.

3. Sau khi đối phương "Đồng ý" và lập tổ đội thành công, thông tin của các thành viên trong tổ đội sẽ được thể hiện ở dưới thanh máu của nhân vật.

Khi đứng gần thành viên tổ đội trong phạm vi nhất định, trên bản đồ sẽ hiện chấm vuông màu cam

4. Nếu là đội trưởng, có thể thay đổi tính năng của tổ đội, nhường quyền hoặc trục xuất thành viên.

II/ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG TÌM TỔ ĐỘI

1. Tại khung chat gõ "/findparty" hoặc nhấn "Ctrl + P", chọn "Tìm tổ đội".

2. Nhấn vào nút "Tìm" hệ thống sẽ tự tìm kiếm tổ độ phù hợp với cấp độ của nhân vật

3. Lựa chọn tổ đội phù hợp và chọn "Tôi muốn vào tổ đội" để xin gia nhập

 

4. Sau khi gửi lời xin gia nhập, ở màn hình của đội trưởng sẽ hiện biểu tượng 

Nhấn vào sẽ có thể chat và mời thành viên.

III/ LƯU Ý KHI TỔ ĐỘI

- Đẳng cấp chênh lệch của 2 nhân vật không vượt quá 10 cấp độ mới có thể tổ đội với nhau.

- Đẳng cấp của tổ đội và nhân vật xin vào tổ đội không vượt quá 10 cấp độ mới có thể tổ đội với nhau.

- Ngoại trừ kênh (Normal) và kênh (VIP), các nhân vật phải cùng phe chính hoặc tà mới có thể tổ đội với nhau.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.