less.watch();
Luyện Kim Thuật
Trang Chủ / Cao Thủ / Luyện Kim Thuật
20/07/2023

LUYỆN KIM THUẬT CHI HỒN

- Dùng kỹ thuật giả kim thần bí luyện tạo phẩm chất từ đạo cụ thường sang đạo cụ giả kim mà Mai Liễu Chân sử dụng

- Vật phẩm chuyển đổi đạo cụ: Luyện Kim Thuật (chi hồn)

- Luyện Kim Thuật (chi hồn) có thể tìm mua tại Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)

Hãy đến Bát Quái Lão Nhân tìm hiểu ngay nhé !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.