less.watch();
Luyện Kim Thuật
Trang Chủ / Cao Thủ / Luyện Kim Thuật
19/02/2021
Dùng kỹ thuật giả kim thần bí luyện tạo phẩm chất từ đạo cụ thường sang đạo cụ giả kim mà Mai Liễu Chân sử dụng
Vật phẩm chuyển đổi đạo cụ : Luyện Kim Thuật (chi hồn)
Luyện Kim Thuật (chi hồn) có thể tìm mua tại Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)
 

Hãy đến Bát Quái Lão Nhân tìm hiểu ngay nhé !

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.