less.watch();
Nhập Gift Code
Trang Chủ / Gift Code / Nhập Gift Code
21/07/2023

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

Hệ thống Giftcode của Yulgang Hiệp Khách có 2 loại: nhập trực tiếp trong game và nhập trên website.

 Gift Code nhập trực tiếp trong game

Đây là loại Giftcode được sử dụng phổ biến nhất của Yulgang Hiệp Khách, trong phần thông tin sự kiện nhận Giftcode sẽ có phần lưu ý nhập code tại NPC Thiên Vân Nhạc. Loại Giftcode này sau khi nhập sẽ nhận ngay quà từ hệ thống. Sau đây là cách nhập:

Bước 1: Đến gặp NPC "Thiên Vân Nhạc" ở bản đồ Huyền Bột Phái (gần NPC Vi Đại Bảo).

Bước 2: Chọn "Nhập mã quà".

Bước 3: Điền Mã Giftcode và chọn Đồng Ý để nhận quà.

Giftcode (mã quà) thường có 16 ký tự chữ và số.

 Giftcode nhập trên website

Khi có sự kiện đặc biệt, Hiệp Khách có thể nhận được Giftcode thông qua SMS, Email hoặc trang sự kiện tương ứng. Cách nhận diện Giftcode này là phần lưu ý có ghi kèm "Nhập Giftcode" tại trang Quà VIP. Các bước nhập Giftcode như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Quà VIP.

Bước 2: Điền thông tin ID con, Tên nhân vật, Giftcode, chọn Máy chủ, điền Mã captcha và chọn Xác Nhận để nhận quà.

Lưu ý: Kiểm tra kỹ thông tin nhận quà để tránh sai xót, thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.