less.watch();
Phá Kích Phù
Trang Chủ / Cao Thủ / Phá Kích Phù
18/08/2023

PHÁ KÍCH PHÙ

 Giới thiệu về Phá Kích Phù:

- Phá Kích Phù bao gồm các loại:

Hình Tên vật phẩm Công dụng
Phá Kích Phù vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng đã hợp thành
của trang bị (Vũ khí, Y phục, Giáp tay, Ủng, Giáp trong)
thành thuộc tính mới.
Phá Kích Phù Trang Phục Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng
đã hợp thành Nhiệt Huyết Thạch
của áo choàng hoặc môn phái phục thành thuộc tính mới.
Phá Kích Phù Trang Phục (EV)
(không thể giao dịch)
Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng
đã hợp thành Nhiệt Huyết Thạch
của áo choàng hoặc môn phái phục thành thuộc tính mới.
Phá Kích Phù (Chân) Vật phẩm dùng để chuyển đổi thuộc tính
hiện hành của trang bị (cấp cao)
đã hợp thành 4 dòng sang thuộc tính cấp cao hơn.
Sử dụng cho trang bị cấp 130 trở lên.

 

- Phá Kích Phù sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)

- Phá Kích Phù Trang Phục và Phá Kích Phù Trang Phục (EV) sử dụng cho các loại Nhiệt Huyết Thạch.

 Cách sử dụng Phá Kích Phù:

Sử dụng Phá Kích Phù theo các bước sau:

  1. Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
  2. Nhấp phải chuột vào Phá Kích Phù, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
  3. Đặt trang bị và ngọc cần thay thế vào vị trí. Có thể đặt các loại Phúc Vận Phù để tăng thêm tỷ lệ thành công.
  4. Nhập "Đồng Ý"

 

 Lưu ý:

- Phá Kích Phù chỉ sử dụng được cho các trang bị đã hợp thành đủ số dòng tối đa. 
- Các Hiệp Khách có thể chọn dòng hợp thành cần thay đổi.
- Mỗi lần sử dụng Phá Kích Phù chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của trang bị.
- Tỉ lệ sử dụng Phá Kích Phù không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
- Khi thất bại chỉ bị mất Phá Kích Phù và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 05/2021 

​- Mở giới hạn sử dụng Phá Kích Phù cho trang bị có cấp độ từ 125 trở xuống.

 

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.