less.watch();
Phím Tắt & Lệnh
Trang Chủ / Hệ Thống / Phím Tắt & Lệnh
18/09/2023

PHÍM TẮT VÀ LỆNH THƯỜNG DÙNG TRONG YULGANG HIỆP KHÁCH

Để người chơi có thể dễ dàng thao tác hơn khi trong trò chơi, có một số thao tác trong trò chơi có thể thay thế bằng các phím tắt:

Ngoài ra, game còn hỗ trợ một vài câu lệnh để người chơi có thể sử dụng như:

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.