less.watch();
Pill Nam Lâm
Trang Chủ / Cao Thủ / Pill Nam Lâm
20/07/2023

DƯỢC PHẨM NAM LÂM

 Sơ lược về dược phẩm Nam Lâm:

- Ngoài các dược vật hỗ trợ mua từ Dzoshop người chơi còn có thể tự chế tạo các loại dược vật hỗ trợ đặc biệt tại Nhuế Hoa Lan Nam Lâm. 

- Nguyên liệu chế tạo dược vật mọc ngẫu nhiên tại bản đồ Nam Lâm, người chơi chỉ cần click vào là có thể thu thập nguyên liệu. 

 Công dụng của dược phẩm Nam Lâm: 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.