less.watch();
Thiết Lập
Trang Chủ / Hệ Thống / Thiết Lập
18/09/2023

CỬA SỔ THIẾT LẬP

Bao gồm các thiết lập:

  • Màn hình
  • Âm thanh
  • Tương tác
  • Chi tiết trò chơi
  • Hiệu ứng

 PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 09/2021 

► Thêm tính năng Võ Huân Chiến Trường :

 

  • Giúp tối giản hóa hiệu ứng hiển thị võ huân bậc 8, bậc 9 của các đối tượng khác dưới dạng võ huân bậc 7

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.