less.watch();
Trang bị Thuê cho Người Mới
Trang Chủ / Tân Thủ / Trang bị Thuê cho Người Mới
15/02/2023

TRANG BỊ THUÊ CHO NGƯỜI MỚI

 

Người chơi có cấp Thăng chức 1-2-3 có thể nhận trang bị có thời hạn cấp 10, cấp 30, cấp 60 tương ứng với 3 cấp thăng chức.

1. Vũ khí thuê cho người mới:

- Nhận Vũ khí qua nhiệm vụ "Vũ khí thuê cho người mới" tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).

(Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Mai Liễu Chân, Tử Hào không tham gia nhiệm vụ này)

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 •  Thu thập  Động Vật Chi Bi x20.
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

2. Áo thuê cho người mới:

- Nhận Y phục qua nhiệm vụ "Áo thuê cho người mới" tại NPC Ngân Kiều Long (Huyền Bột Phái).

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 • Thu thập  Bộ lông động vật x20.
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

3. Giáp tay và giày cho người mới:

- Nhận Hộ thủ và Ủng qua nhiệm vụ "Giáp tay và giày cho người mới" tại NPC Ngân Kiều Long (Huyền Bột Phái).

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 • Thu thập  Thịt động vật x20
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

  Ghi chú về Vật phẩm yêu cầu của nhiệm vụ

- Cả 3 vật phẩm nhiệm vụ trên đều có thể thu thập từ

 • Sói Xám cấp 12 ở Huyền Bột Phái.
 • Gấu Xích Huyết cấp 35 ở Tam Tà Quan/Liễu Chính Quan.
 • Thanh Đầu Xà cấp 61 ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • Huyết Cuồng Lang cấp 61 ở Thần Võ Môn.

- Trả tiền để hoàn thành nhanh nhiệm vụ

 • Thăng chức 1 trả 10,000 lượng.
 • Thăng chức 2 trả 300,000 lượng.
 • Thăng chức 3 trả 1,000,000 lượng.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.