Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Kiếm Khách

Kiếm Khách

Trang chủ / Kiếm Khách / Khí CôngTrang chủ / Kiếm Khách / ...

Khí Công

26/09/2018

Các khi công riêng của nhân vật kiếm khách:

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.