Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Kiếm Khách

Kiếm Khách

Trang chủ / Kiếm Khách / Bộ Thủ của Kiếm KháchTrang chủ / Kiếm Khách / ...

Bộ Thủ của Kiếm Khách

18/10/2018

BỘ THỦ CỦA KIẾM KHÁCH

undefined hình 5 Áo giáp (Nội giáp):

Chỉ có thể sở hữu khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, áo giáp có thể giúp nhân vật tăng khả năng phòng thủ.
Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào áo giáp. Không phân chính tà như các vật phẩm khác, áo giáp trở nên hữu dụng và là "báu vật truyền đời" 

Hình ảnh các loại áo giáp

 

undefined hình 5 Giáp tay (Hộ thủ):

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc thu nhặt được khi đi đánh quái, bao tay có thể giúp nhân vật tăng khả năng phòng thủ.
Để tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào bao tay.
Ngoài ra, với nghề chế tạo có thể chế tạo ra những vật phẩm có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại giáp tay

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

undefined hình 5 Ủng (Giày):

Được bán tại các NPC thuộc các thành trấn, hoặc có thể thu nhặt được khi đi đánh quái, ủng có thể giúp nhân vật tăng khả năng phòng thủ.
Để có thể tăng thêm sức phòng thủ, có thể khảm hàn ngọc thạch và cường hóa thạch vào ủng.
Ngoài ra, với nghề chế tạo có thể chế tạo ra những đôi ủng có khả năng vượt trội.

Hình ảnh các loại ủng

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.