Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus Dac Biet - 18/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Mai Liễu Chân

Mai Liễu Chân

Trang chủ / Mai Liễu Chân / Thông tin chungTrang chủ / Mai Liễu Chân / ...

Thông tin chung

08/10/2018

  • Đặc Điểm : Một lớp nhân vật đặc trưng cho khí lực mạnh mẽ với lá chắn bảo hộ cực kỳ uy lực với khả năng biến hoá tuyệt vời.
  • Bảo Bối : Mai Liễu Chân sử dụng cung và tiễn như cung thủ, đặc biệt sở hữu 1 trong Bát đại kỳ bảo - Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Sức mạnh to lớn của Mai Liễu Chân phần lớn là do khí lực từ Huyền Vũ Phá Thiên Cung.

  • Danh Hiệu : Khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn khi thăng cấp nhân vật, Mai Liễu Chân sẽ có được những danh hiệu như sau :

 

  • Hình Dáng : Hình dáng Mai Liễu Chân thay đổi không nhiều, chủ yếu là các trang bị và vũ khí. Đặc trưng màu đỏ mạnh mẽ.

Click xem Hướng dẫn nhiệm vụ Mai Liễu Chân 1~30 ◄

Click xem Hướng dẫn Thăng Chức Mai Liễu Chân ◄

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.