Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Nạp Cash

Trang chủ / Nạp Cash / Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo VíTrang chủ / Nạp Cash / ...

Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo Ví

04/03/2020

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000; 2,000,000 và 5,000,000

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 97,000 3,000
200,000 196,000 4,000
300,000 294,000 6,000
500,000 492,000 8,000
1,000,000 987,000 23,000
2,000,000 1,976,000 44,000
3,000,000 2,965,000 65,000
5,000,000 4,943,000 107,000
10,000,000 9,888,000 312,000
20,000,000 19,778,000 622,000
40,000,000 39,558,000 1,242,000

 

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000

THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI

Từ (10:00) ngày 09/07/2021, DzoVí thông báo thay đổi tỷ lệ ưu đãi khi nạp ATM vào DzoVí
Theo đó tỷ lệ quy đổi khi nạp và DzoVí sẽ được điều chỉnh như sau :

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 100,000 0
200,000 200,000 0
300,000 300,000 0
500,000 500,000 0
1,000,000 1,000,000 10,000
2,000,000 2,000,000 20,000
3,000,000 3,000,000 30,000
5,000,000 5,000,000 50,000
10,000,000 10,000,000 200,000
20,000,000 20,000,000 622,000
40,000,000 40,000,000 800,000

Xem hướng dẫn mua thẻ >>(click để xem)<<


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.