Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Inuit] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dau Xuan Tan Suu 2021 (1) (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dau Xuan Tan Suu 2021 (2) (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [EXP Dac Biet] May Chu Moi - Bich Phong Mon 02/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dac Biet] Chan Than Xuat The - Y Phuc [Chan] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dua TOP Chien Truong (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (02.2021)

Nạp Cash

Trang chủ / Nạp Cash / Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo VíTrang chủ / Nạp Cash / ...

Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo Ví

04/03/2020

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000; 2,000,000 và 5,000,000

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 97,000 3,000
200,000 196,000 4,000
300,000 294,000 6,000
500,000 492,000 8,000
1,000,000 987,000 23,000
2,000,000 1,976,000 44,000
3,000,000 2,965,000 65,000
5,000,000 4,943,000 107,000
10,000,000 9,888,000 312,000
20,000,000 19,778,000 622,000
40,000,000 39,558,000 1,242,000

 

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000


Xem hướng dẫn mua thẻ >>(click để xem)<<


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.