Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Bling-Bling] (03.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Cuoi Tuan (31/03)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Khoe Anh Nhan Qua (2) (03.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (30/03/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Chao He (04.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang Kim Bao Hap (03.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Bo suu tap cua Ngan Kieu Long (03.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Nhan Them Vat Pham (03.2023)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Trang Sức Bảo ThạchTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Trang Sức Bảo Thạch

07/10/2022

  NHIỆM VỤ TRAO THƯỞNG TRANG SỨC BẢO THẠCH

 Thời gian:

- Ra mắt: (sau bảo trì) ngày 20/10/2022


Trao Thưởng Khuyên Bảo Thạch

 Giới thiệu

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Khuyên Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Khuyên Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

 Hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Khuyên Tai) trong danh sách sau: 

+ Khuyên Thánh Viêm
+ Khuyên Bàn Long
+ Khuyên Cửu Thiên
+ Khuyên Hoàng ngọc
+ Khuyên Hồng ngọc
+ Khuyên Bá Vương (ma / toái)
+ Khuyên Huyết Long (ma / toái)
+ Khuyên Tử Kim (ma / toái)
+ Khuyên Tụ Linh (ma / toái)
+ Khuyên Phỉ Lam (ma / toái)


Trao Thưởng Vòng Bảo Thạch

 Giới thiệu

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Vòng Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Dây Chuyền Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

 Hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Dây Chuyền) trong danh sách sau: 

+ Dây chuyền Quang
+ Dây chuyền Thần
+ Dây chuyền Ma
+ Dây chuyền Hồn
+ Dây chuyền Chí Tôn
+ Dây chuyền Ám
+ Dây chuyền Huyền
+ Dây chuyền Bá Hoàng
+ Dây chuyền Huyết Long
+ Dây chuyền Tử Kim
+ Dây chuyền Tụ Linh
+ Dây chuyền Phỉ Lam


Trao Thưởng Nhẫn Bảo Thạch

 Giới thiệu

- Nhiệm vụ: Trao thưởng Nhẫn Bảo Thạch
- Nơi nhận: NPC Vi Đại Bảo 

 Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Thu thập vật phẩm 01 "Vé đổi Nhẫn Bảo Thạch" 
 để đổi thưởng

 Hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp Khách nhận được ngẫu nhiên 01 Trang sức (Nhẫn) trong danh sách sau: 

+ Nhẫn Thánh Quán
+ Nhẫn Bàn Hoa
+ Nhẫn Nguyên Thủy
+ Nhẫn Bàn Long
+ Nhẫn Thái Cực
+ Nhẫn Võ Công
+ Nhẫn Bá Vương
+ Nhẫn Ám Ảnh
+ Nhẫn Bá Lực
+ Nhẫn Bá Hoàng (ma / toái)
Nhẫn Huyết Long (ma / toái)
Nhẫn Tử Kim (ma / toái)
Nhẫn Tụ Linh (ma / toái)
Nhẫn Phỉ Lam (ma / toái)

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.