Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Hàng NgàyTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

27/09/2018
 
Nhiệm Vụ Hàng Ngày
 
Phiên bản mới - Quần Long Tranh Bá sẽ cập nhật thêm hệ thống nhiệm vụ hàng ngày dành cho các hiệp khách thăng chức lần 3 trở lên, các nhiệm vụ này sẽ yêu cầu các hiệp khách quay về các map level thấp như Huyền Bột, Tam Tà, Liễu Chính ,... để thực hiện nhiệm vụ.
 
 
Sau mỗi lần thăng cấp, số lượng nhiệm vụ hàng sẽ tăng dần lên và phần thưởng của nhiệm vụ ngày của cấp dưới cũng sẽ tăng lên đáng kể. Các nhiệm vụ hàng ngày gồm :
 
 
 
Lưu ý:
 
- Các nhiệm vụ chỉ làm 1 ngày 1 lần. 
- Các ô có đánh dấu "x" là các nhiệm vụ có thể thực hiện được.
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.