Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Hàng NgàyTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

27/09/2018
 
Nhiệm Vụ Hàng Ngày
 
Phiên bản mới - Quần Long Tranh Bá sẽ cập nhật thêm hệ thống nhiệm vụ hàng ngày dành cho các hiệp khách thăng chức lần 3 trở lên, các nhiệm vụ này sẽ yêu cầu các hiệp khách quay về các map level thấp như Huyền Bột, Tam Tà, Liễu Chính ,... để thực hiện nhiệm vụ.
 
 
Sau mỗi lần thăng cấp, số lượng nhiệm vụ hàng sẽ tăng dần lên và phần thưởng của nhiệm vụ ngày của cấp dưới cũng sẽ tăng lên đáng kể. Các nhiệm vụ hàng ngày gồm :
 
 
 
Lưu ý:
 
- Các nhiệm vụ chỉ làm 1 ngày 1 lần. 
- Các ô có đánh dấu "x" là các nhiệm vụ có thể thực hiện được.
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.