Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Danh Vọng - Võ HuânTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Nhiệm Vụ Danh Vọng - Võ Huân

27/09/2018

Nhiệm Vụ Danh Vọng - Võ Huân

Phiên bản mới - Quần Long Tranh Bá sẽ cập nhật thêm hệ thống nhiệm vụ Danh Vọng Võ Huân gồm 2 nhiệm vụ mới sau tại npc Trưởng Lão Võ Sĩ - Huyền Bột Phái

 

Trưởng Lão Võ Sĩ - Huyền Bột Phái

Danh Vọng Bang Hội
 
 
Các hiệp khách đến gặp Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột Phái nhận nhiệm vụ "Danh Vọng của Bang Hội", sau đó hoàn thành nhiệm.
 
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ
 
 
Phần thưởng
 
- Ngẫu nhiên điểm võ huân và võ hoàng
 
- Ngẫu nhiên điểm kinh nghiệm
 
 
 
 
Trao đổi Biểu Trưng Danh Vọng
 
 
Các hiệp khách đến gặp Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột Phái nhận nhiệm vụ "Trao đổi Biểu Trưng Danh Vọng", sau đó hoàn thành nhiệm.
 
Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ:
 
Biểu Tượng Danh Vọng
Ghi chú:
 
- Biểu Tượng Danh Vọng có được khi đăng ký tham gia xếp hạng "Chung" / TLC tại Trưởng Lão Võ Sĩ và tham gia võ lâm huyết chiến / Thế lực chiến đạt được từ 50 điểm trở lên.
 
- Hệ thống sẽ trao biểu tượng danh vọng  (túi nhiệm vụ) vào lúc 0h00 mỗi ngày thứ hai hàng tuần (đến gặp Trưởng Lão võ Sĩ , click nhận phần thưởng)
 
 
Phần Thưởng
 
Hiệu ứng hỗ trợ Võ Hoàng Đơn (yêu cầu) tùy theo cấp độ thăng chức của nhân vật mà giới hạn nhận điểm võ huân mỗi ngày được tăng lên:
 
 
- Thăng chức 4 : Võ Huân có thể nhận được + 1000 
- Thăng chức 5 : Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 1500 
- Thăng thiên 1 : Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 2000 
- Thăng thiên 2 : Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 3000 
- Thăng thiên 3 : Hiện giờ điểm Võ Huân có thể nhận được + 5000
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.