[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / [Tử Hào] Thăng chức Truy Hồn Ngũ Tinh GiáoTrang chủ / Nhiệm Vụ / ...

[Tử Hào] Thăng chức Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo

18/03/2019

THĂNG CẤP TRUY HỒN NGŨ TINH GIÁO

 

Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo là một trong bát đại kỳ bảo đã nhận Tử Hào làm chủ nhân. Tuy nhiên, để đánh thức hết tiềm năng và uy lực của nó đòi hỏi Tử Hào phải tiến hành nâng cấp để thức tỉnh nó. Quá trình nâng cấp như sau:

1. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 1

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng Chứ 1

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn)

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ủy thác từ Đao Kiếm Tiếu, Hiệp Khách hãy tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn) lên cấp cường hóa +1 (cường hóa tại NPC Đao Kiếm Tiếu).

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (phong ấn)[1] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ.

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1)

 

2. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 2

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 2

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1)[3]

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1) lên cấp cường hóa +3.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 1)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[2]

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

3. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 3 

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 3

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[3]

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2) lên cấp cường hóa +3.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 2)[3] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[2]

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

4. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 4

- Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 4

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[4]

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn NV:

+ B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành cường hóa Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3) lên cấp cường hóa +4.

+ B2: Đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 3)[4] vào ô trang bị vũ khí.

+ B3: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[3]

+ Hỏa Long Thạch: 4

- Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

5. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 5

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng chức 5

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[4]

+ 01 Huyết chủ thiên niên bảo

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 4)[4] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[3]

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

6. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 6

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 1

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[5]

+ 02 Huyết chủ thiên niên bảo

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 5)[5] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[4]

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

7. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 7

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 2

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[5]

+ 03 Huyết chủ thiên niên bảo

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 6)[5] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[4]

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

8. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 8

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 3

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[6]

+ 04 Huyết chủ thiên niên bảo

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 7)[6] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[5]

+ 04 Hỏa long thạch (event)

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.

 

9. [Ngũ Tinh Giáo] Thăng cấp 9

Yêu cầu:

+ Nhân vật đã Thăng thiên 4

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[7] / (cấp 8 - Chân)[7]

+ 05 Huyết chủ thiên niên bảo

Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn NV:

B1: Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đao Kiếm Tiếu tiến hành đặt Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 8)[7]  / (cấp 8 - Chân)[7] vào ô trang bị vũ khí.

B2: Trả nhiệm vụ tại Đao Kiếm Tiếu

Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

Phần thưởng:

+ 01 Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo (cấp 9)[6]

Lưu ý: Sau khi trả nhiệm vụ, cấp vũ khí sẽ tăng 1 và cấp cường hóa sẽ bị giảm 1 so với trước khi trả nhiệm vụ.