Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Tà Phái (Chi Tiết)Trang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Nhiệm Vụ Tà Phái (Chi Tiết)

09/08/2019

NHIỆM VỤ TÀ PHÁI

[Cấp 35]

1. Nguồn Gốc Kẻ Đào Ngũ

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Hỏa Ngục Ác Quỷ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 1 “Hướng Dẫn Hằng Ngày

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 41.000

+Ngưng Thần Châu 100.000 Exp

+Thâm Lam Thần Thảo ( +2 Cường Hóa VK trong 1 giờ )

+Điểm Rèn Luyện 10.000

 

 

[Cấp 36]

1. Triệt Tiêu Du Đãng

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Trường Thương Phỉ Binh hoặc Đại Đao Phỉ Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Dấu Hiệu Tam Tà Quan

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 50.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 36]

1. Người Vay Tiền

- Nhận NV : Châu Thúc Thông

- Hướng Dẫn: Giết Trường Thương Phỉ Binh hoặc Đại Đao Phỉ Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10  “Túi Tiền Của Đại Đao Phỉ Binh

- Trả NV: Châu Thúc Thông

- Phần Thưởng

+Exp: 45.000

+Nhẫn cấp 35

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Chai Rượu Của Lục Tiểu Hoàng

- Nhận NV :  Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Thiết Chưởng Thân Đà ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Ruơụ của Lục Tiểu Hoàng

- Trả NV:  Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 110.000

+Phúc Vạn Phù 5% (4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Một Kết Thúc

- Nhận NV : Châu Thúc Thông

- Hướng Dẫn: Giết Lang Nhân Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trang Phục Của Lang Nhân võ sĩ

- Trả NV: Châu Thúc Thông

- Phần Thưởng

+Exp rèn luyện : 50.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

 

[Cấp 38]

1. Liều Mạng

- Nhận NV : Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Lang Nhân Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Kiếm Của Lang Nhân võ sĩ

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 135.000

+Phúc Vạn Phù 10% (2 cái)

+Exp gấp 1.2 ( 2h )

 

[Cấp 39]

1. Theo Dõi Thợ Săn

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Khoái Đao Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Đao của Khoái Đao Võ Sĩ

-Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 160.000

+Tiên lục đơn ( x2 điểm rèn luyện trong 3h) (4 cái)

 

[Cấp 40]

1. Đừng ở gần kẻ xấu

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Kẻ Săn Tiền Thương

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 190.000

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

+Phúc Vận Phù 5% (2 cái)

 

[Cấp 41]

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân ở ngọai thành Tam Tà Quan lấy 10 “Tài Liệu Kẻ Săn Tiền Thưởng

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 225.000

+Kim Cưong Thạch (2 Cái)

+Hàn Ngọc Thạch (2 Cái)

 

[Cấp 42]

1. Lời Phàn Nàn Về Lục Lâm Sơn Tặc

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Hướng Dẫn: Giết Việt Địch Sơn Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan láy 5 “Danh Sách Hỏa Tặc” rồi mang cho Quan Chủ Sí Quyên, Rồi Tiếp tục trả NV cho Thiên Hiểu Sinh để hoàn thành NV

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+ Exp: 260.000

+ Kim Cưong Thạch (4 Cái)

 

[Cấp 43]

1. Mối Bất Hòa

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lục Lâm Sơn Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Dấu Hiệu Nhận Biết Hỏa Tặc

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 310.000

+Kim Cưong Thạch (2 Cái)

 

[Cấp 44]

1. Giai Đoạn Khó Khăn

- Nhận NV : Lục Tiểu Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Hắc Diện Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Sự Tiếp Tế Của Tà Ác

- Trả NV: Lục Tiểu Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 360.000

+Kim Cưong Thạch (4 Cái)

+Xuất Trần Giới (LV40)

 

[Cấp 45]

1. Xung Đột Nội Bộ

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lưu Tinh Chùy Cường Đạo ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Dấu Hiệu Nhận Biết Hưng Tặc

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 420.000

+Ngưng Thần Châu (100.000 exp)

+Bích Lục Thần Thảo

 

[Cấp 46]

1. Vàng Của Châu Thúc Phong

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trường Côn Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Túi Vàng Của Châu Thúc Phong

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 500.000

+Điểm Rèn Luyện: 10.000

+Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái)

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

 

[Cấp 47]

1. Kế Hoạch Tấn Công

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 15 “Nhóm Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục

- Trả NV: Thiên Hiểu Sinh

- Phần Thưởng

+Exp: 570.000

+Ngưng Thần Châu (100.000 exp)

+Tiên Lục Đơn(2 cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo (3 cái)

 

 

[Cấp 48]

1. Mục Tiêu Đề Nghị

- Nhận NV : Thiên Hiểu Sinh

- Hướng Dẫn: Giết Lục Thanh Ác Binh ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy “Thư Đang Ngờ” về gặp Thiên Hiểu Sinh. Sau đó gặp Cầu Thiên Mễ để hoàn thành NV

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 670.000

+Phúc Vận Phù 10% (2 cái)

 

[Cấp 49]

1. Thu Thập Hàng Tiếp Tế

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Hộ Phách Đạo Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Tiếp Tế Của Huyền Bột Phái

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 780.000

+Điểm Rèn Luyện 10.000

+X1.5 Exp rèn luyện (2h)

 

[Cấp 50]

1. Thu Thập Tre

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Thương Võ Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trúc Lâm

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 920.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 51]

1. Một mũi Tên Giết 2 Con Nhạn

- Nhận NV : Châu Thúc Phong

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Thần Thị Nữ ở ngoài thành Tam Tà Quan lấy 10 “Trúc Lâm Phù Thủy Phiến

- Trả NV: Châu Thúc Phong

- Phần Thưởng

+Exp: 1.020.000

+Kim Cương Thạch (2 Cái)

+Cường Hóa Thạch (5 Cái)

 

 

[Cấp 52]

1. Ký Ức Nguy Hiểm

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Ác Tặc ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 10 “Ghi Chú Cầu Thiên Mễ

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 1.150.000

+Hàn Ngọc Thạch (2 cái)

 

 

[Cấp 53]

1. Những Bông Hoa Rơi

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Kiếm Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấy 20 “Gỗ Rừng Trúc Lâm ( Lạc Anh Thảo)

- Trả NV: Cầu Thiên Mễ

- Phần Thưởng

+Exp: 1.230.000

+Ngưng Thần Châu ( 500.000 Exp)

 

[Cấp 54]

1. Sự Thật Đằng Sau Mọi Việc

- Nhận NV : Cầu Thiên Mễ

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Kiếm Sĩ ở ngoại thành Tam Tà Quan lấyy “Thông Tin Tà Hành” giao cho Cầu Thiên Mễ. Sau đó đến gặp Quan Chủ Sí Quyên để hoàn thành NV

- Trả NV: Quan Chủ Sí Quyên

- Phần Thưởng

+Exp: 1.350.000

+Điểm Rèn Luyện: 50.000

 

[Cấp 55]

1. Khởi Đầu Và Kết Thúc

- Nhận NV : Quan Chủ Sí Quyên

- Trả NV: Phủ Thủ Thi Vi (Liễu Thiện Đề Đốc Phủ)

- Phần Thưởng

+Exp: 1.420.000

+Điểm Rèn Luyện: 50.000

 

[Cấp 56]

1. Thăm Dò Hoàn Nhãn Đại Đao

- Nhận NV : Liễu Thiện Bá Huân

- Hướng Dẫn: Giết Thuần Lang Đạo Tặc ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 “Thông Cáo Của Đạo Tặc” giao cho Liễu Thiện Bá Huân

Tiếp Tục giết Thuần Nhãn Đại Đao ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ láy 10 “ Vật Biểu Bị Trộm

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân

- Phần Thưởng

Exp: 1.550.000

 

[Cấp 58]

1. Bạo Động Ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ

- Nhận NV : Liễu Thiện Bá Huân

- Hướng Dẫn: Giết Đao Ba Đại Đao ở ngoại thành Liễu Thiện Đề Đốc Phủ lấy 10 “Biểu Trưng Của Đạo Tặc

- Trả NV: Liễu Thiện Bá Huân

- Phần Thưởng

+Exp: 1.650.000

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.