Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ

Trang chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Chính Phái (Chi Tiết)Trang chủ / Nhiệm Vụ / ...

Nhiệm Vụ Chính Phái (Chi Tiết)

09/08/2019

NHIỆM VỤ CHÍNH PHÁI

[Cấp 36]

1. Món Nợ Của Ác Tặc

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Cự Tí Dị Nhân ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 10 “Kho Báu Của Cự Tí Dị Nhân

- Trả NV:  Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 45.000

+Nhẫn LV35

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

 

[Cấp 36]

1. Mối Đe Dọa Từ Những Kẻ Đảo Tẩu

- Nhận NV : Tiêu Sơn Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Tiểu Sơn Quái ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Giáp Của Tiểu Sơn Quái

- Trả NV:  Tiêu Sơn Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 50.000

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Tấn Công Lợi Trảo Sơn Mị

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Lợi Trảo Sơn Mi ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “ Lợi Trảo Sơn Mi

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 110.000

+Phúc Vạn Phù 5% ( 4 cái)

 

[Cấp 38]

1. Sự Nổi Giận Của Sơn Tiêu

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Sơn Quái ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “Sơn Tiêu

- Trả NV:  Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 135.000

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

[Cấp 39]

1. Điều Tra Về Hỏa Tặc

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Xích Phát Hỏa Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Kế Hoch Của Hỏa Tặc

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 160.000

+x1.2 Exp ( 2h)

+Phúc Vạn Phù 10% (2 Cái)

 

[Cấp 40]

1. Sai Lầm

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Hỏa Tặc hoặc Xích Phát Hỏa Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Hàng Hóa Huyền Bột Phái

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 190.000

+Tiên Lục Đơn (4 cái)

 

[Cấp 41]

1.  Khôi Phục Đền Thờ Đá

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Nói chuyện với Tiêu Xuân Thủy, Giết Dị Vực Ác Tăng ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Thư Cá Nhân

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 225.000

+Phúc Vạn Phù 5% (2 cái)

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

 

 

[Cấp 42]

1.  Q Khứ

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Dị Vực Ác Tăng ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Kế Hoch Của Liên Hoa Giáo Đồ

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 260.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

+Hàn Ngọc Thạch (2 cái)

 

[Cấp 43]

1. Những Mảnh Ký Ức

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Liên Hoa Giáo Đồ ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 5 “Sách Của Liên Hoa Giao Đồ

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 310.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 44]

1. Đanh Đạo Tặc – Đền Thờ Đá

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Nói chuyện với Hồ Ngân Hoa, Giết Huyết Đồ Ma ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy  “Đạo Tặc Ẩn Thư

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 360.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 44]

1. Ngăn Chặn Đạo Tặc Hoa Viên

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn, Giết Tung Võ Môn Đoản Đao Đệ Tử ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 “Chứng Nhận Ám Binh

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Điểm Rèn luyện : 50.000

+Nhẫn Lvl 40

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 45]

1. Điểm Cốt Lỗi - Đạo Tặc Ở Hoa Viên

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn:, Giết Tụng Võ Môn Ác Bá ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Nghi Thư

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 420.000

+Ngưng Thần Châu ( 100.000 exp)

+Bích Lục Thần Thảo

 

[Cấp 46]

1. Kẻ Cướp

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Ác Bá ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấyy 20 “Chính Phái Môn

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 500.000

+Điểm Rèn luyện : 10.000

+Cường Hóa Thạch (5 Cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái)

 

[Cấp 47]

1. Tấn Công Đạo Tặc

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Trường Mâu ở ngoại thành Liễu Chính Quan láy 15 “Tụng Võ Môn Trượng

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 570.000

+Điểm Rèn luyện : 10.000

+Tiên Lục Đơn (2 cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo ( 3 cái)

 

[Cấp 48]

1. Điểm Nghi Vấn

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn: Giết Lục Thanh Ác Binh ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Bức Thư Lạ

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 670.000

+Phúc Vận Phù 10% (2 Cái)

 

[Cấp 49]

1. Đồ Tiếp Tế Bị Đánh Cắp

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Đoàn Tử Để Phủ ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Tiếp tế của Phụng Hoàng

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 780.000

+Điểm rèn luyện : 10.000

+X1.5 điểm kỷ năng

 

[Cấp 50]

1. Thông Cáo Trúc Lâm

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Song Kiếm ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 “ Thông Cáo Trúc Lâm

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 920.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 51]

1. Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- mNhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Tiểu Ma Tiên ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “Thông Tin Trúc Lâm

- Trả NV: Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1020.000

+Cường hóa thạch (5 cái)

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 52]

1. Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- Nhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Ác Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20  “Mã Tài Liệu

- Trả NV: Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1150.000

+Hạn Ngọc Thạch (2 cái)

 

[Cấp 53]

1. Ngắm Hoa

- Nhận NV : Châu Ưng Thủ

- Hướng Dẫn: Giết Người Chặt Tre Trộmở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20  “Hoa Trúc Lâm

- Trả NV: Châu Ưng Thủ

- Phần Thưởng

+Exp: 1230.000

+Ngưng Thần Châu (500.000 exp)

 

[Cấp 54]

1. Sự Thật Đằng Sau Vụ Án

- Nhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Người Chặt Tre Trộm ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy  “Thông Tin Chính Tông

- Trả NV Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1350.000

+Điểm Rèn Luyện : 50.000

 

[Cấp 56]

1. Động Thái Của Tụng Võ Môn ( Thần Võ Môn )

- Nhận NV : Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Chùy Đệ Tử ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 “Báo cáo đ tử tụng võ môn” giao cho Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

Tiếp tục giết Kim Bài Nhân Dao Kiếm láy về 10” chiến lợi phẩm “

- Trả NV: Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Phần Thưởng

+Exp: 1550.000

 

 

[Cấp 58]

1. Thông Điệp Đầu Hàng ( Thần Võ Môn )

- Nhận NV : Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Khoái Kiếm Hàn Sĩ ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 “Thông Điệp Đầu Hàng

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 1650.000

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.