Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Quyền Vương

Quyền Vương

Trang chủ / Quyền Vương / Khí CôngTrang chủ / Quyền Vương / ...

Khí Công

06/07/2020

Các khí công của nhân vật Quyền Sư:

Hình Tên khí công Tác dụng Đẳng cấp yêu cầu
Nộ Hào Nhất Thanh Tăng điểm phẫn nộ khi bị tấn công
Khí công cơ bản
[level 1]
Vận Khí Liệu Thương Tăng hiệu quả sử dụng kim sang dược
Khí công cơ bản
[level 1]
Ngưng Thần Tụ Khí Tăng sức sát thương thấp nhất
Khí công cơ bản
[level 1]
Cuồng Phong Vạn Phá Tăng thời gian giận dữ
Khí công cơ bản
[level 1]
Linh Giáp Hộ Thân Nâng điểm uy lực phòng thủ Sau khi thăng chức lần 1
[level 10]
Thần Cơ Minh Châu Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ
Sau khi thăng chức lần 1
[level 10]
Ma Phủ Vi Châm Tăng sát thương võ công
Sau khi thăng chức lần 1
[level 10]
Vật Ngã Nhất Thể Tăng sức tấn công chiêu liên hoàn
Sau khi thăng chức lần 2
[level 35]
Kim Cương Bất Hoại Giảm sát thương nhận được Sau khi thăng chức lần 3
[level 60]
Phong Quy Diện Bích Chuyển 20% lực công kích
thành lực phòng ngự
Sau khi thăng chức lần 4
[level 80]
Nộ Tâm Xuất Kích Tăng ngẫu nhiên 30% sát thương
khi sử dụng chiêu liên hoàn
Nhiệm vụ level 90
[học sách khí công]
Thiên Hạ Cuồng Phong Tăng uy lực của
Cuồng Phong Vạn Phá
Sau khi thăng chức lần 5
[level 100]
Điện Quang Thạch Hoả Khi tấn công khiến đối phương không
thể di chuyển trong 3 giây
Sau khi thăng thiên lần 1
[level 110]
Dĩ Nghĩa Sát Hoả Tăng uy lực võ công của chiêu
liên hoàn
Sau khi thăng thiên lần 2
[level 120]
Kinh Thiên Vĩ Địa Tăng uy lực của Nộ Tâm Xuất Kích
khi đang phẫn nộ
Sau khi thăng thiên lần 3
[level 130]
Hồng Nguyệt Cuồng Phong Uy lực tấn công tăng cao như
trạng thái phẫn nộ trong 3 giây
Sau khi thăng thiên lần 4
[học sách khí công]
[level 140]
Độc Xà Xuất Động Khi tấn công khiến đối phương không
thể vận khí công và phẫn nộ trong 3 giây
Sau khi thăng thiên lần 4
[học sách khí công]
[level 140]
Thái Âm Cô Độc Khi phát động, không thể hồi
phục sinh lực trong 3 giây
Sau khi thăng thiên lần 5
[học sách khí công]
[level 150]
Bất Tử Chi Thể Kích hoạt khi bị tấn công trong phạm vi
hữu hạn, ngay lập tức phản công lại
tất cả đòn tấn công
Sau khi thăng thiên lần 5
[học sách khí công]
[level 150]

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Địa Liên Thuật chỉ có thể sử dụng cho đối thủ khác thế lực trong chiến trường

Địa Liên Thuật có thể sử dụng cho đối thủ cùng thế lực trong chiến đấu khi kích sát cấp độ (2)

Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường

- Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh Chỉnh khí công Nộ Tâm Xuất Kích

► Ngẫu nhiên tăng sát thương khi sử dụng võ công:

- Võ công liên hoàn : ngẫu nhiên tăng tối đa 30% sát thương
(Ví dụ : Quyền pháp, Cước pháp)

- Võ công khác : ngẫu nhiên tăng tối đa 15% sát thương

    Ghi chú :
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5  

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 07/2022 

- Tinh chỉnh hình ảnh khí công "Vận Khí Liệu Thương".

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.