Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Quyền Vương

Quyền Vương

Trang chủ / Quyền Vương / Khí CôngTrang chủ / Quyền Vương / ...

Khí Công

06/07/2020

Các khí công của nhân vật Quyền Sư:

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Địa Liên Thuật chỉ có thể sử dụng cho đối thủ khác thế lực trong chiến trường

Địa Liên Thuật có thể sử dụng cho đối thủ cùng thế lực trong chiến đấu khi kích sát cấp độ (2)

Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường

- Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh Chỉnh khí công Nộ Tâm Xuất Kích

► Ngẫu nhiên tăng sát thương khi sử dụng võ công:

- Võ công liên hoàn : ngẫu nhiên tăng tối đa 30% sát thương
(Ví dụ : Quyền pháp, Cước pháp)

- Võ công khác : ngẫu nhiên tăng tối đa 15% sát thương

    Ghi chú :
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.