Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Quyền Vương

Quyền Vương

Trang chủ / Quyền Vương / Y PhụcTrang chủ / Quyền Vương / ...

Y Phục

18/10/2018

Trang phục của Quyền Vương tuy không đa dạng như các lớp nhân vật khác vẫn có sự phân chia Chính - Tà rõ rệt giữa các cấp thăng chức.

Chính Phái

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.