Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sư Đồ

Sư Đồ

Trang chủ / Sư Đồ / Hình ảnh sơ lượcTrang chủ / Sư Đồ / ...

Hình ảnh sơ lược

03/06/2019

HỆ THỐNG SƯ ĐỒ

Nội dung

Mỗi Hiệp Khách có thể nhận tối đa 3 đệ tử và nhận duy nhất 1 sư phụ:

 
- Mỗi Đệ tử sẽ hiển thị bằng 1 màu sắc khác nhau
- Mỗi Đệ tử sẽ hiển thị 1 vị trí cố định trong Bảng thông tin của sư phụ
- Khi 1 Đệ tử hủy bỏ quan hệ, đãi ngộ đã có của Sư phụ không bị mất
- Khi 1 Đệ tử mới thiết lập quan hệ với Sư phụ trước đó có Đệ tử nhưng đã bị hủy quan hệ, Đệ tử mới sẽ thừa hưởng toàn bộ thông tin của Đệ tử cũ (tại vị trí của Đệ tử cũ), bao gồm:
 
 ► Cấp bậc Sư đồ
 ► Điểm cống hiến Sư đồ
 ► Đãi ngộ Sư đồ
 ► Đệ tử mới không có vật phẩm nhiệm vụ sư đồ trong rương hành trang nhiệm vụ
 

THÔNG BÁO HỦY BỎ SƯ ĐỒ

 Lưu ý:
- Khi đệ tử cắt đứt quan hệ sư đồ, đệ tử sẽ mất đãi ngộ sư đồ.

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.