Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sư Đồ

Sư Đồ

Trang chủ / Sư Đồ / Hình ảnh sơ lượcTrang chủ / Sư Đồ / ...

Hình ảnh sơ lược

03/06/2019

HỆ THỐNG SƯ ĐỒ

Nội dung

Mỗi Hiệp Khách có thể nhận tối đa 3 đệ tử và nhận duy nhất 1 sư phụ:

 
- Mỗi Đệ tử sẽ hiển thị bằng 1 màu sắc khác nhau
- Mỗi Đệ tử sẽ hiển thị 1 vị trí cố định trong Bảng thông tin của sư phụ
- Khi 1 Đệ tử hủy bỏ quan hệ, đãi ngộ đã có của Sư phụ không bị mất
- Khi 1 Đệ tử mới thiết lập quan hệ với Sư phụ trước đó có Đệ tử nhưng đã bị hủy quan hệ, Đệ tử mới sẽ thừa hưởng toàn bộ thông tin của Đệ tử cũ (tại vị trí của Đệ tử cũ), bao gồm:
 
 ► Cấp bậc Sư đồ
 ► Điểm cống hiến Sư đồ
 ► Đãi ngộ Sư đồ
 ► Đệ tử mới không có vật phẩm nhiệm vụ sư đồ trong rương hành trang nhiệm vụ
 

THÔNG BÁO HỦY BỎ SƯ ĐỒ

 Lưu ý:
- Khi đệ tử cắt đứt quan hệ sư đồ, đệ tử sẽ mất đãi ngộ sư đồ.

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.