Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa (thứ 6 ngày 13)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa (thứ 6 ngày 13)

16/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt vì thế nên Anh Hai Tiếu đã quyết định khai lò hỗ trợ các Hiệp Khách cường hóa vật phẩm

Sự Kiện

 Bùng Nổ Cường Hóa (thứ 6 ngày 13) 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (15:30) ngày 13/03/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 13/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách tham gia cường hóa trang bị sẽ nhận được vé hồi phục cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại (tối đa +8)

Áp dụng cho mỗi nhân vật tối đa 2 trang bị bất kỳ (không phân biệt trang bị nhân vật, trang bị võ huân, trang bị PMĐ) và không phân biệt class nhân vật tham gia

Áp dụng cho mỗi trang bị 1 lần

Trang bị tham gia bất kỳ : vũ khí, trang phục, giáp tay, giày, giáp trong [Không bao gồm trang sức và thời trang / Bang phục]

 Cách đăng ký bảo hiểm : 

- Nhân vật gửi thông tin tại cổng hỗ trợ (hotro.dzogame.vn) :

+ ID con :
+ Tên nhân vật :
+ Server :
+ Tên trang bị nhận bảo hiểm :
+ Cấp cường hóa trước khi cường hóa trang bị thất bại :
+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa phù hợp thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị hiển thị full thuộc tính)
+ Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại)
+ Thời gian cường hóa thất bại (không phải thời gian hình ảnh ghi nhận)

 Lưu Ý :

Ảnh trang bị được chụp bằng chức năng game (phím PrintScreen và lấy hình tại thư mục capture theo đường dẫn : DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture)
- Mỗi bài tham gia tương ứng đăng ký 1 trang bị, 1 nhân vật có thể gửi nhiều bài tham gia theo số lượng trang bị quy định
- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại
- Tiếu chỉ hỗ trợ bảo hiểm cấp cường hóa giới hạn theo quy định, nhân vật chuẩn bị sẵn trang bị tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.