Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa (Đợt Cuối) - 14/03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa (Đợt Cuối) - 14/03/2020

16/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Để tạo cơ hội cho các Hiệp Khách sở hữu những trang bị cấp cường hóa cao, Đao Kiếm Tiếu quyết định khai lò lần cuối để hỗ trợ cho các Hiệp Khách

Sự Kiện

 Bùng Nổ Cường Hóa (Đợt Cuối) 

 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (13:00) ngày 14/03/2020
- Kết Thúc :  (10:00) ngày 17/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện cácHiệp Khách nạp và tiêu mới phù hợp điều kiện sẽ nhận được quà đặc biệt từ Đao Kiếm Tiếu :

 Bùng Nổ 1 :

Nạp và tiêu hoàn toàn 250.000@dzocash trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 01 cường hóa +1 (tối đa +11)

 Bùng Nổ 2 :

+ Nạp và tiêu hoàn toàn 350.000@dzocash trong thời gian sự kiện sẽ nhận được 01 cường hóa +1 (tối đa +12)

 Điều Kiện Hỗ Trợ :

- Trang bị tham gia phải tương đồng hệ phái nhân vật nhận thưởng bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng, giáp trong ( bao gồm vũ khí võ huân và trang bị võ huân)

- Hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa trang bị/ vũ khí (đối với gói bùng nổ 1 thì cấp tối đa sau nhận là +11, đối với gói bùng nổ 2 thì tối đa sau nhận là +12)

 Lưu Ý

- Cash nạp và tiêu của gói Bùng nổ 1 và gói Bùng nổ 2 là độc lập.
- Cash nạp và tiêu của sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.
- Cash nạp và tiêu được tính cộng dồn trên mỗi ID con trong suốt thời gian sự kiện.
- Nhân vật nhận quà là nhân vật đầu tiên tiêu cash trong thời gian sự kiện.
- Không giới hạn số lần nhận hỗ trợ +1 của vật phẩm trong thời gian sự kiện.
- Không giới hạn số lần tham gia sự kiện trên mỗi ID con.
- Trang bị / vũ khí nhận thưởng do người chơi tự chuẩn bị để được hỗ trợ cường hóa +1 cấp độ.
- Cấp độ trang bị / vũ khí nhận ưu đãi cường hóa tối thiểu là 130.

- Sau khi thỏa điều kiện, các huynh tỷ vui lòng gửi thông tin qua kênh hotro.dzogame.vn để được hướng dẫn, kiểm tra và trao giải.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.